9 april – overfallet på Norge

Tyskernes angrep på Norge fikk navnet Weserübung. Planen var at tyske flåtestyrker skulle sendes mot seks norske havner. De tyske styrkene som skulle angripe Oslo fikk i oppdrag å ta konge og regjering til fange.

Planen for det tyske angrepet på Norge.

 

Den tyske flåten som skulle ta hovedstaden ble ledet av krysseren Blücher.¨Da flåten skulle passere Oscarsborg ved 6.30 tiden om morgenen 9. April 1940, så ble Blücher truffet av torpedoer . Resten av den tyske flåten måtte snu, og tyskerne satte i land tropper lenger ute i fjorden. Dermed fikk konge, regjering og Storting tid til å flykte fra hovedstaden.

Da de tyske krigsskipene kom inn på Narvik havn, så senket de de to norske panserskipene Narvik og Eidsvoll. 276 mann gikk ned med de to førtiårsgamle skipene. Tyskerne gikk i land i Narvik uten å møte motstand. Den norske kommandanten overgav byen til tyskerne uten motstand.

Trondheim og Bergen ble tatt uten problemer. Riktignok ble 3 tyske skip ødelagt utenfor Bergen. Ved Kristiansand ble tyskerne beskutt, slik at de måtte trekke seg tilbake to ganger. Ved tredje forsøk tok de byen. Egersund ble også tatt uten at det bød på de helt store problemene.

Tyskerne hadde med seg 60 fotografer og journalister for å dokumentere felttoget mot Norge slik at det kunne brukes i Hitlers propagandamaskineri. De produserte 7800 fotografier, 9500 meter film, 168 reportasjer og 136 radioinnslag under kampene i Norge.

Blücher

 

Carl Johan Hambro fikk melding om senkingen av Blücher ute i Oslofjorden, og han skjønte at et tysk angrep på Norge var i gang. Dermed varslet han kongehuset, regjeringen og Stortinget. Han fikk satt opp et tog som fraktet¨Norges maktelite til Hamar hvor den kritiske situasjonen ble drøftet i to møter. Tyskerne nærmet seg Hamar, og dermed måtte toget dra til Elverum.

Klokken 19.32 9. april  holdt lederen av Nasjonal Samling Vidkun Quisling en radiotale for det norske folk og sa at han ville danne en ny regjering og avsette regjeringen til Johan Nygaardsvold. Talen kom overraskende på både nordmenn og tyskere.

10. april  oppsøkte den tyske sendemannen i Norge Curt Brauer kong Haakon i Elverum og bad kongen om å godkjenne regjeringen Quisling. Kongen rådførte seg med statsminister Nygaardsvold og hans regjering. De bestemte seg for å avvise det tyske ultimatumet. Tyskerne hadde sendt en avdeling med tyske fallskjermjegere til Elverum for å ta regjeringen og kongen til fange. Ved Midtskogen mellom Hamar og Elverum  møtte tyskerne en norsk avdeling på 90 mann. Kampene ble korte og harde. Fallskjermjegerne måtte gjøre vendereis til Oslo med uforrettet sak. Dermed fortsatte tyskernes felttog i Norge.

9. april  ble 50 tonn gull lastet over på lastebiler og kjørt nordover til Lillehammer for å hindre at tyskerne fikk tak i det. Der ble det lastet over på jernbanevogner og fraktet til Åndalsnes. Der ble noe lastet over på et britisk skip, mens resten ble fraktet til Molde hvor det ble losset over på noen fiskerskøyter. Disse skøytene dro nordover til Tromsø hvor gullbeholdningen ble lastet over på et britisk krigsskip .

Hovedsiden