Kystfortet på Utvorda

Del 1:
Innledning
April 1940
Årsaker

Del 2:
Planer
Transport
Brakker
Tyskerne

Del 3:
Nordmenn
Russerleiren
Kanoner
Kommandobunker
Miner

Del 4:
Motstandsarbeid
Tysk overgivelse
Tall
Tilgjengelighet
Kilder